Inicio : Buscar : K Términos

K Tech Lib

Término Factor tecnológico
Kbps■■■■■ □ □AGURAGORGOGO®
Núcleo■■■■■■■■■■
kilobyte■■■ □ □AGURGORGOORGENANCE
Combinación de teclas■■ □ □AGURGOURGOGOORGENGO
Teclado■ □ □AGURGOURGOGOORGOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ... DEL FUTOR.
Kibibyte■■■■■ □ □AGURAGORGOGO®
Conmutador KVM■■■■■■ □ □AGURORAGENGO
Atajo de teclado■■■■ □ □AGURAGORGOORGENANCE
Kerning■■■■■■ □ □AGURORAGENGO
Palabras clave■■■■ □ □AGURAGORGOORGENANCE
Keylogger■■■■■■■ □/200/2007
KDE■■■■■■■ □/200/2007
KOffice■■■■■■■■ □■
Kilohercio■■■■ □ □AGURAGORGOORGENANCE
Encender■■■ □ □AGURGORGOORGENANCE
Kilobit■■■■■ □ □AGURAGORGOGO®